Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Copyright, Disclaimer & Privacy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Life Beyond Awakening, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74037919.

1. Copyright

1.1 Copyright © Life Beyond Awakening. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen op deze site en in de online cursussen van Life Beyond Awakening zijn eigendom van Life Beyond Awakening of worden gebruikt met toestemming of onder licentie.

1.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Life Beyond Awakening is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken of te verspreiden in welke vorm dan ook. Het intellectueel eigendom berust bij Life Beyond Awakening.

1.3 Het is vrij toegestaan de artikelen van deze website te delen mits het volledige artikel zonder aanpassingen of aanvullingen wordt overgenomen en voorzien van bronvermelding en link naar www.Lifebeyondawakening.nl

2. Disclaimer

2.1 De informatie die Life Beyond Awakening verstrekt is geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding. Dit geldt voor alle informatie inclusief maar niet beperkt tot: de websites, online cursussen, workshops, webinars, interviews, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, gesprekken, emails en door Life Beyond Awakening geplaatste informatie en reacties op Facebook of elders online.

2.2 Je bent ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die Life Beyond Awakening verstrekt. Dit geldt voor alle informatie inclusief maar niet beperkt tot: de websites, online cursussen, workshops, webinars, interviews, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, gesprekken, emails en door Life Beyond Awakening geplaatste informatie en reacties op Facebook of elders online.

2.3 Life Beyond Awakening doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Life Beyond Awakening is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de informatie die gegeven is, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie.

2.4 De teksten en reacties op de website kunnen je een idee geven van mogelijke resultaten en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien ieders proces uniek is kunnen specifieke resultaten nooit gegarandeerd worden.

2.5 De testimonials en reacties op deze website zijn van mensen die met Life Beyond Awakening gewerkt hebben in sessies en/of cursussen en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun woorden.

3. Online cursussen

3.1 De aankoop van een online cursus is definitief. Een online cursus is een levering van digitale inhoud. Na betaling krijg je direct of wanneer de cursus begint toegang tot het eerste deel van de cursus. Je doet afstand van bedenktijd en het recht op ontbinding. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen van online cursussen. Dit geldt ook voor betalingen in termijnen. Bij betaling in termijnen wordt een betalingsverplichting aangegaan voor het volledige bedrag. 

3.2 De online cursus is persoonsgebonden en voor één persoon. Bij aanschaf ontvang je toestemming om sommige video’s, audiobestanden, teksten of overige inhoud van de online cursus te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan informatie, video’s, audiobestanden, teksten en andere intellectuele eigendommen uit de online cursus te vermenigvuldigen, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken zonder voorafgaande toestemming. Ook is het niet toegestaan je inloggegevens te delen met anderen.

3.3 Life Beyond Awakening doet haar best om ervoor te zorgen dat het cursusmateriaal altijd beschikbaar is, voor de termijn van de cursus. Life Beyond Awakening kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

3.4 Life Beyond Awakening behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Life Beyond Awakening.

4. Workshops & live evenementen op locatie

4.1 Na betaling van een (niet-digitale) workshop of groepsbijeenkomst op locatie is je aanmelding definitief en is geen restitutie mogelijk. Wel kun je in overleg iemand anders in jouw plaats laten gaan.

4.2 Life Beyond Awakening behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

4.3 Het is niet toegestaan opnames van de workshop te maken, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

5. Privacy

5.1 Klik hier voor ons privacybeleid.

Copyright Life Beyond Awakening 2019